Företaget

sk75sr

 

 

 

Vi på GESAB utför allt inom branschen förekommande.

Verksamheten etablerades 1989 och vi sysselsätter idag ca 15-20 personer. GESAB är självfinansierad och rörelsen har utvecklats till schaktentreprenader och senare till kompletta mark- och anläggnings- entreprenader med bl.a. schakt, markarbeten, anläggning och dränering.

Våra kunder är företag, organisationer och privatpersoner i hela Göteborg med omnejd. Företagets fortsatta utveckling säkerställs genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete.

Verksamhetsfilosofin uttrycks i våra ”Ledstjärnor”

Framgångsrik verksamhet i bygg- och anläggningsbranschen förutsätter att medarbetarna fokuserar på de områden som är viktiga för våra kunder.

Vi kallar dessa prioriterade områden våra ledstjärnor:

  •  Service
  •  Kvalitet
  •  Etik
  •  Miljö
  •  Lönsamhet

Ledstjärnorna syftar till att utveckla medarbetarnas förmåga att tillfredsställa kundernas behov och att utgöra beslutsstöd när beslutet inte är självklart.

Affärsidé

Att tillgodose byggentreprenörer, stat, kommun -och privata näringsidkare med entreprenadmaskintjänster samt erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom markbyggnadsbranchen. Kunden skall erbjudas heltäckande lösningar med hög kvalité och servicenivå.