Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Det är GESAB:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid med rätt kvalitet.

Målet för vår verksamhet är:

 •  Leverans i god tid.
 •  Godkänd slutbesiktning.
 •  Att kontinuerligt utbilda vår personal.
 •  Arbeta med underleverantörer som arbetar med rätt kvalitet.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:

 •  Att i största möjligaste mån arbeta med miljövänligt material.
 •  Att försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att miljöanpassa upphandlingen.
 •  Ge tydlig och kraftfull signal till marknaden att miljöanpassningen är ett kundkrav.
 •  Inspirera andra att handla miljövänligt, genom att vara ett gott exempel. Målet är att produkterna miljöanpassas under hela livscykeln.Som delmål anges att:
 •  Energiförbrukningen skall minimeras.
 •  Miljöavgifter skall identifieras och så långt som möjligt tas ur kretsloppet.
 •  Avfallsvolymerna skall minska och förbrukningen av ändliga resurser skall begränsas.