Maskinpark

GESAB förfogar över en maskinpark innefattande alla i branschen erforderliga maskiner för att kunna åta sig de flesta förekommande entreprenadarbeten.

I GESAB:s maskinpark finns alla maskiner som arbetet kräver bl. a. följande:

  •  Grävmaskiner
  •  Dumprar
  •  Lastbilar
  •  Kranbilar
  • Minimaskiner