Långängen

Renovering av 19 hus för familjebostäder. PSAB är totalentrepenör och Gesab utför nytt spill och dagvattensystem samt finplanering.