HSB kabelgatan

Gesab utför finplanering under balkonger.