Tvärhandsgatan, markrenovering

Gesab utför markrenovering av fastighet på Tvärhandsgatan. Totaltentreprenör, Öbergs bygg