Kvarngärdesgatan 3

Renovering yttre VA och ny finplanering.