Wassfastigheter, Marklandsgatan

Omläggning av brandväg för Wassfastigheter