Guldlänken – PEAB

PEAB bygger om affärslokal i Guldheden åt HSB till 4 lägenheter. GESAB utför markarbetet, nytt avlopp och drän, murar och finplanering